Dashuria gjindet edhe ne Videochat shqip
                         Rregullorja:
                         Lutemi të gjithë bashkëbiseduesit para se te hyni ne
                         Chat të lexoni dhe rrespektoni rregullat.

                         NDALOHEN: Ofendimet, Provokimet, Reklamat dhe
                         bisedimet në gjuhë të huaja!
                         Personi qe largohet me (BAN) nga Administratori, nuk
                         ka më drejthyrje në chat.


                         Bisedoni ne VideoChat shqip
                         Ne VideoChat shqip mund të përdorni edhe kameren
                         Ne VideoChat shqip mund të bisedoni me mikrofon
                         Ne VideoChat shqip mund të takoni shokët dhe shoqet
                         Ne VideoChat shqip mund të bisedoni me miqët nga diaspora
                         Edhe Dashuria mund të gjindet ne VideoChat shqip